[ t.b.r. jar ]

To Be Read Jar 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

[The-Book-Read-Jar]

Книжното бурканче е едно забавно "приложение" за всеки любител и пристрастен читател, който е неспособен сам да си направи програма за четене - т.е. сам да решава коя точно книга да вземе и да чете от тези, разположени върху рафтовете на домашната библиотека.
Просто едно бурканче, в което са събрани заглавията на всички непрочетени книги вкъщи, написани на листчета и натъпкани вътре. И всеки път, щом една книга бъде прочетена, от бурканчето се тегли ново листче и се взема книгата, която се е паднала...

Такова е и моето бурканче, но тъй като аз вече имам програма, имам си една поредица книги, които чета наред, моето бурканче влиза в употреба веднъж в месеца. 
В началото на всеки месец, на първо число, тегля по едно цветно листче от моето книжно бурканче и вземам книгата, която ми се е паднала на късмет. А след това продължавам с останалите, които съм планувала предварително...

Моето книжно бурканче със зелена капачка съдържа около трийсетина заглавия на книги - стари  и нови издания, - които не съм чела, защото не съм намирала време за тях, затова и тяхното четене идва на принципа на късмета - което се падне от бурканчето, това ще да е...


 Като коментар или нова публикация всеки месец ще добавям снимка на книгата и листчето, което съм изтеглила от бурканчето :) 

Коментари

translate