Нова година, нови книжни висоти!


Честита Нова година, четящи приятели!

Нямам намерение да правя книжна равносметка за изминалата 2017 година, имаше твърде много неща, които ми повлияха, засегнаха книжния ми вкус, проеборазиха го или създадоха връзки към бъдещи книжни предпочитания...но няма да споменава всичко. Просто искам да благодаря за всички вас, читателите на блога, който вече десет годинки се шири из пространството скромно, макар и едва от няколко кратки години да е изцяло книжен блог. 
Искам да благодаря на издателствата, които ми се довериха, на писателите, с които се запознахме или затвърдихме другарските си отношения - те са хора по-нормални и земни от всички други. 
Искам да благодаря на всички останали блогъри и влогъри, които посвещават време на книгите, новите муцуни, с които се запознах и нашата книжна блогърска общност се разшири многократно.

Благодарна съм за всички книги, издадени на български език, за всяка една страница, за всяка една история, която ме докосна, разтърси ме, накара ме да се смея или да плача, да обичам и да мразя героите, и авторите, и сюжетите...Благодарна съм! 

2017 беше хубава година, много вълнуваща, забавна и енергична! Пажелавам си, а и на всички вас 2018 да бъде същата, че и по-добра!

А ето някои от основните акценти през изминалата година:
- Читатели, блоъри, критици - срещата продължава (да бъде възможна или не!)
 

Коментари

translate