“Накъде върви светът. Младите не слушат старите и всеки иска да напише книга.”

Най-старият запазен египетски надпис.Вече четвърта година имаме успешно издателство. Всеки ден се налага да отговаряме на всички тези въпроси. Надявам се някога от това да стане книга. Решихме първо да я публикуваме тук, да отговорим на въпросите ви, които темата създава и съвместно да направим една полезна на всички книга.

Интернет отвори много възможности за комуникации. Литературните сайтове, форуми, блогове и останалите начини за споделяне дадоха възможност за развитие на латентните възможности за писане у всеки желаещ. Повечето бързо натрупаха обем произведения и пожелаха да ги видят отпечатани на хартия.

Развитието на съвременните технологии, масовостта на персоналните компютри,въвеждането на големите дигитални принтери направиха отпечатването на книга един сравнително лесен и относително евтин процес.

Искам още в началото да внеса едно уточнение – между отпечатване и издаване на книга има много голяма разлика. Повечето хора си представят процеса по следния начин – „имам тук едни произведения, най-често стихотворения, към 80-100, подредени по дати на писане – то там редактор... хубаво е да има, ако можете да уредите някое голямо име – плащам си, но да не ми пипа и буква от произведенията, е добре де.... пооправете там запетайките, че не ги научих тия неща.”

Това не е книга. Това е обикновен книжен архив. Особено ако се подлъжете по линията – „ той тука един приятел ще ми направи предпечата и ще потърсим някоя евтина печатница.”

За такива книги се е наложил термина „Самиздат”. Много рядко подобни книги имат успех извън ограничената приятелско-роднинска среда. И точно техните автори са основни поддръжници на тезата – „български книги не се купуват”.

Книгата е търговски продукт. Това схващане беше разрушавано през годините на социализма. Творците – обикновено членове на СБП получаваха заплати за да пишат, а не хонорари като процент от продажби на книгите. Това доведе до силно изкривяване на понятията и постоянното очакване на дотации от страна на дръжавата и/или неправителствени организации. Тепърва, малко по-малко, най-вече под въздействието на неумолимите пазарни закони, тоя начин на мислене бавно се променя,

Издаването на една книга е сложен процес, включваш отговори на въпросите

- Какво искам да кажа с тази книга на читателите?
- С кои произведения мога да направя това?
- Към кои читатели е насочена тази книга?
- Как да стигне тя до тях?


Отговорите на тези въпроси са дело на общата работа между автор и издател. Издателите обикновено са по-опитни, познават пазара и могат да преценят какви са шансовете на една книга и затова е полезно един автор, особено начинаещ да се вслушва в тях. От друга страна авторът е създател на продукта, който ще се продава и именно неговият талант ще осигури продаваемостта на книгата.Как все пак да издадем книга?

Известна шотландска рецепта за печен заек, започва така „Първо уловете един заек.”

Първо подгответе произведенията си. Наберете ги във уърд, форматирайте ги, за да са удобни за четене, изчистете, доколкото ви е възможно, правописните и граматически грешки.

Постарайте се да си отговорите на горните въпроси и се потгответе за среща с първия си читател – ИЗДАТЕЛЯТ.Автор:
bukvite

Коментари

translate

Архив на блога

Показване на още