ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Сензацията на хилядолетието

През август-октомври 1999 г. Група учени заминава за Тибет в търсене на легендарния “Град на Боговете”. Представяме ви интервю на Н. Зятков с ръководителя на експедицията проф. Мулдашев. Ернст Рифгатович, каква е главната цел на вашата последна тибетска експедиция? Стигнахме до убеждението, че в Тибет съществува най-голямата формация пирамиди в света. Тибетската група е свързана по строго математическа закономерност с египетските, мексиканските пирамиди, а също така с остров Пасха, монумента Стоунхендж и Северния полюс. Удаде ни се да преброим повече от 100 пирамиди и различни монументи, строго ориентирани по посоките на света и разположени в кръг около централна пирамида с височина 6714 метра (свещенната планина Кайлас). Поразяваше ни огромното многообразие на форми и размери на пирамидите. По приблизителни изчисления тяхната височина от подножието до върха се колебаеше от 100 до 1800 м. (за сравнение Хеопсовата пирамида е висока 146 м.) Целия пирамиден комплекс е много древен и за това много разрушен. Но при внимателно разглеждане е възможно да се видят ясните очертания на пирамидите. На техния фон особенно се открояваха каменни конструкции, имащи вдлъбнати или плоски повърхности, които нарекохме “огледала”. Тяхната роля, както усановихме след обработката на голям обем научни материали, е много интересна. Също така намерихме каменни образувания, напомнящи силно на грамадни човешки статуи. (за “огледалата” и “статуите” четете подробностите в следващите статии). И така у нас се създаде впечатлението, че в Тибет съществува комплекс от древни монументи, състоящ се предимно от пирамиди. Сигурно ви е било трудно да се прехвърляте по склоновете на такава височина? Да разбира се. Още повече, че в зоната на пирамидите апетита ни изчезна напълно. Насила ядяхме захар. След като напуснахме зоната на пирамидите апетита ни се възстанови. Ернст Рифгатович, съвсем наскоро, първи път в света, вие направихте операция за трансплантация на очи. Вие - хирург от Бога - вече сте организирали 4 научни експедиции в Хималаите и Тибет и открили необичайните пирамиди. Как ще обясните толкова странните си научни търсения? Работата е там, че именно в Русия, научното направление по изучаване на т.нар. тънки енергии получи силен тласък. В тази връзка трябва да се спомене школата на академик В.П. Казначева, учени като Н.А. Козирев, А.А. Илин, П.П. Горяев, Г.Г. Тертишни, А.В. Трофимов и много други. Тези учени от различни направления (физика, молекулярна биология и т.н.), в хода на своите изследвания, са били принудени да признаят съществуването на Висш Разум. За това са обърнали своите търсения в посока научното осъзнаване на религията. Ние, лекарите, изучавайки загатките на човешкия организъм, също достигнахме до подобно заключение. За това и организирането на Хималайските и Тибетски експедиции ни се стори съвсем логична. Още повече, че тибетските лами казват, че тяхната религия всъщност не е религия, а записано е запазено през вековете познание от предишни цивилизации. Светът е значително по-сложен отколкото ние си го представяме. Във вселената всичко е взаимосвързано, дори хората или пирамидите. Вземете дори факта, че основните части на ДНК имат пирамидална конструкция. Освен това и трансплантацията на очи, която направихме, беше съобразена не само с медицинските ни знания, но и знания получени по време на експедициите и осмислени от гледна точка на съвременната физика и биология. Последната Тибетска експедиция се оказа много полезна в това отношение. Смятате ли, че комплексът от пирамиди, които открихте в Тибет, е всъщност легендарният “Град на Боговете”? Древните тибетски легенди разказват, че в далечни времена, още преди Потопа, когато Северният полюс е бил другаде, на Земята се появили “Синовете на Боговете”, които с помощта на силите на петте елемента построили град, който оказвал огромно въздействие на земния живот. Ние вървяхме по следите на тази легенда, събирайки сведения и стараейки се да локализираме местоположението на хипотетическия “Град на Боговете”. В източните религии и при Елена Блаватска намерихме сведения, че преди Потопа, Северният полюс се е намирал в района на Тибет и Хималаите, а също така и че Северният полюс се е смятал за мястото, където са живели “Синовете на Боговете”. По време на хималайската експедиция от 1998 г. Един от индийските монаси ни показа снимка на свещенната планина Кайлас, разположена в Тибет. Тогава възкликнах: “Това не е планина, това е огромна пирамида” Толкова голяма беше приликата. Така предположихме, че легендарният “Град на Боговете” е разположен в този район. Освен това, непалските и тибетските лами ни разказаха, че по тези места има зона, в която действат т.нар тантрически сили и, че достъпът в тази зона е разрешен само на “просветени” хора. Там се намира и т.нар. Долина на смъртта. Посетихте ли Долината на смъртта? Да. Минахме през нея. Тя се намира на височина 5680 м., но ние не сме се отклонявали нито на крачка от пътя, който ни посочиха ламите. На Земята не останаха “бели петна”. Сигурно и в района на Тибет, където сте били, вече са стъпвали хора. Защо тогава никой не е виждал пирамидите, до вашето отиване там? Районът на свещенната планина Кайлас, независимо от отдалечеността и високопланинските условия, се посещава достатъчно често от поклонници от Индия, Непал, Бутан и даже някои европейски страни. Някои отиват просто да се полюбуват на свещенната планина, други се стараят да я обиколят в кръг, трети (които са по-силни) - се стараят да пропълзят този кръг, чиято дължина е 60 км. Представителите на индийската и будистката религии имат право да преминат този кръг по часовниковата страна, представителите на древната религия Бонпо - обратно на часовниковата стрелка. Смята се, че човек, който измине този кръг, се освобождава от греховете си, а ако направи това 108 пъти - става светец. Поклонниците имат особена психология, в основата на която лежи самовглъбяването в самия теб при среща с каквото и да е свещенно нещо. Тези хора, преодолявайки лишения и трудности, се стараят да достигнат свещенни места, за да могат, заедно с божественото, да се отдадат на медитация. Научното осъзнаване на действителността за тях е чуждо и неприемливо. Още повече, че в източните страни се смята, че именно Кайлас е най-свещенното място в света. За това можете да си представите състоянието на поклонниците. Сведения за други научни експедиции в този район не сме намерили. Николай Рьорих се е стремял да достигне района на планината Кайлас, но така и не е успял. Между другото, ние самите много трудно се сдобихме с разрешение за провеждане на научна експедиция от китайските власти. Но дори в този район да са били и други хора, склонни към научни анализи, то лошите високо планински условия и прашните бури, биха оказали своето влияние. Самите ние преминахме през сериозна предварителна аклиматизация в Хималаите. Какво е написано за свещенната планина Кайлас в знаменитите тибетски текстове? Имахте ли възможност да ги изучите? С голямо усилие ни разрешиха да изучим някои от тях. В тях е написано, че планината Кайлас и обкръжаващите я планини са били построени с помощта на силите на петте елемента. Бонпо-лама, с който се срещнахме, ни обясни, че силата на петте елемента (въздух, вода, земя, вятър, огън) трябва да се разбира като психическа енергия. Известно е, че хора, които са се изкачвали на върха на Хеопсовата пирамида са изпитвали странни усещания съпоставими с дълбок психологически транс. В същото време плоските, като че ли отрязани върхове на мексиканските пирамиди се посещават от много хора, които не усещат нищо. Вие не се ли опитахте да се качите на върха поне на една пирамида? Тибетските лами настоятелно ни препоръчаха да не се отклоняваме от пътеката, описваща свещенния кръг, обяснявайки ни, че в противен случай ще попаднем в зоната на тантрически сили. Да си признаем, от време на време се отклонявахме от пътеката ту нагоре, ту надолу, рисувайки пирамидите. Даже бяхме в подножието на две от тях, но принципно спазвахме заръките на ламите. На върховете на пирамидите не сме се качвали. Освен това разполагахме със сведения за странната смърт на четирима алпинисти, катерещи се по едно от възвишенията в района на Кайлас. Всички те починали от различни болести (при това стареейки бързо) в разстояние на 1-2 години след това. Сега се радваме, че послушахме ламите. След обработката на всички материали разбрахме, че тибетските пирамиди са преплетени с огромни каменни “огледала”, чието действие, по наше мнение, е свързано с изменение на характеристиките на времето. Ернст Рифгатович, по света има много пирамиди. Само на територията на Египет са преброени около 34, а в Латинска Америка - 16. В Тибет, на сравнително малка територия, вие сте открили повече от 100. С какво се отличават тибетските пирамиди от останалите? Посещавал съм нееднократно египетските и мексиканските пирамидални комплекси. Тибетските пирамиди преди всичко са по-големи (направо грамадни), а и според нас са построени в много по-ранни времена. Най-главната разлика обаче се явяват съпровождащите вдлъбнати, полукръгли и плоски каменни конструкции, при болшинството пирамиди, които ние нарекохме “огледала”. Такове нещо няма никъде другаде. Напоследък в пресата се появиха публикации за т.нар. “огледала на Козирев”. Руският учен Николай Козирев е изобретил метални “огледала” с различна форма, в които, по резултати от неговите изследвания, се променя хода на времето. Има ли аналогия между тибетските “каменни огледала” и тези на Козирев? По наше мнение аналогия има. Според Козирев, времето е енергия способна да се концентрира (свива) или разсейва (разтяга). При неговите експерименти е постигнат ефекта на свиване на времето. За това може да се приеме, че и “каменните огледала” в Тибет притежават това свойство. Възможно е именно с това да е свързана и странната смърт на четиримата алпинисти, които някакси остаряли и то само за една година. Не е изключено да са попаднали под въздействието на “огледалата”. Освен това нека не забравяме и настоятелните предупреждения на ламите, да не се отклоняваме от свещенната пътека. Към това трябва да добавим, че по мнението на много учени, пирамидите са способни да концентрират по-тънки видове енергия, а в съчетание с “огледалата на времето”, може би оказва силно влияние на време-пространствения континиум. Сергей Селиверстов, члена на нашият екип, дори нарече комплекса Кайлас “машина на времето”. Какъв е размера на тибетските каменни огледала? В повечето случаи те са огромни. Да вземем за пример огледалната конструкция, която ламите наричат “Дом на щастливия камък”. Височината на нейното вдлъбнато огледало, по ориентировъчни изчисления, е около 800 метра. Това е 3 пъти повече от височината на 100 етажен небостъргач. От северната страна на тази конструкция има полукръгло “огледало” с височина, приблизително 350 метра и почти точно копие на моделите на Козирев. Южната страна на “Домът на щастливия камък” представлява грамадна плоскост, която е съединена под прав ъгъл с още едно голямо вдлъбнато “огледало” с височина около 700 м. Любопитно е да отбележим, че хора, прекарали известно време вътре в “огледалата на Козирев148;, получават световъртеж, изпитват страх, виждат летящи чинии, наблюдават себе си в детството и прочие. Размерите на неговите “огледала” не надвишават 2 - 3 метра. Трудно е да си представим, какво би се случило с човек, ако попадне под въздействие на Тибетските “великани”. В тази връзка, не би трябвало да смятаме за пълна фантастика, хипотезите, че тези места са били предназначени за преминаване в паралелни светове. Най-големите огледала представляват западния и северния склон на основната пирамида. Тези склонове имат ясна плоско-вдлъбната форма. Височината им е приблизително 1800м. Срещат се и множество малки конструкции, които имат най-различни форми. Възможно ли е тези “каменни огледала”, да изпълняват не само ролята на “машина на времето”, но и да екранират различни енергийни потоци, разпределяйки ги? Без съмнение - да. Много от прирамидалните конструкции в Тибет имат допълнителни плоски “каменни огледала” и не е изключено те да екранират енергията, събирана от пирамидите, както и да се свързват с енергийните потоци от други пирамиди и “огледала”. При огледа им установихме, че те са били изработвани отделно и прикрепяни към пирамидите впоследствие. Но по какъв начин са били повдигани тези огромни каменни плоскости, за сега не ни е известно. Някои от огледалните конструкции имат съвършенно необичайна форма. Много често, по върховете на тибетските възвишения могат да се видят самостоятелно &#огледални конструкции.”. Изглежда, че тънките енергии са толкова многообразни, че за тяхното екраниране и управление са били използвани най-разнообразни каменни конструкции. За съжаление съвременната наука едва сега започва да осъзнава факта, че такива енергии съществуват, а и все още няма сериозни прибори и апаратура за тяхното изучаване. Можем само да кажем, че тези, които са построили “огледало-пирамидалния комплекс Кайлас”, са били наясно със законите на тънките енергии и времето и са умеели да ги управляват. Тези енергии, вероятно са “формотропни”, т.е.зависят от формата на строежа. Вероятно на това се дължи и многообразието на каменните конструкции. Според вас, кой е построил този удивителен комплекс? Ние самите през цялото време си задавахме този въпрос. За наше щастие, строителите са оставили следи. СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ... ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Скривалищата на Атлантида Ернст Рифгатович, от научният материал, който представихте на редакцията, в крайна сметка се налага впечатлението, че пирамидите и “огледалата” в Тибет имат изкуствен произход. Но защо до вашето пристигане там никой не ги е виждал, даже и от космоса? Не е изключено в този район на Тибет изобщо да не са правени снимки. Между другото, за това искахме да питаме някои космонавти. А дори и района на Кайлас да е изучаван от космоса, то напълно е възможно, гледани от горе, тези конструкции да не се виждат така добре. Съществуват множество предположения за това кой е построил пирамидите в Египет и Мексико, започвайки с обясненията за преместване на каменните блокове от голям брой хора и завършвайки с хипотезите за чуждопланетни строители. Според вас, кой е построил огледално-пирамидалните конструкции в Тибет? Аз смятам, че строителите са хора от високо развита цивилизация, която е умеела да владее фините енергии, притежаващи, според някои данни, антигравитационен ефект. В противен случай е невъзможно да си представим придвижването на огромните каменни маси или обточването на планинските хребети, необходими при строителството на въпросните пирамиди и “огледала”. В тибетските текстове тази енергия е описана като силата на пет елемента. Смята се (това е упоменато и в книгата ви “От кого сме произлезли?”), че най-развитата цивилизация на Земята е лемурийската, която овладеела енергията на Духа. Тази цивилизация е живяла няколко милиона години назад. Ако приемем, че комплекса Кайлас е построен от Лемурийци, то трябва да признаем неговата невероятна древност. Така ли е? На мен ми се струва, че не е точно така. Работата е в това, че на няколко пирамидални конструкции древните строители са оставили следи за себе си във вид на рисунки, много приличащи на лица на хора. Тези лица не прилича на лицето на лемуриец, което според наши изследвания има малък нос и огромни очи. Тук изображението по-скоро наподобява атлант - човек от цивилизацията предшестваща нашата. Защо именно атлант? Това лице, макар и частично разрушено с времето, напомня и лицето на днешните хора. Лицето на атлантите се е отличавало много малко от лицето на съвременния човек. Разликата, както е описана в будистката литература е била в друго - по-дълъг език, 40 зъба, ципи между палците, ръст 3 до 5 метра и други. Но ние намерихме и косвено потвърждение на това, че изобразеното лице може да бъде на атлант. На пирамидалната конструкция Гомпо Панг са изсечени четири, достатъчно добре забележими, човешки фигури. Атлантите били четвърта коренна раса на земята (ние сме пета). Това не е ли пряк намек, че комплексът кайлас е построен от 4-тата раса - атлантите? Освен това, редом с фигурите на хората е изобразен овал с два отвора, много наподобяващ, по описание, летателния апарат на атлантите - вимана. Ако изходиме от това, че основниа континент Атлантида е изчезнал по време на всемирния потоп преди 850 000 години (според Е. Блаватска), то може да се смята, че пирамидалния комплекс Кайлас е построен преди около 100 000 години. Какво мислите за това? Тази логика може да бъде вярна. Атлантите, както е описано в тибетските религии Бонпо, гурунами и други, в определен момент от своята история са получили достъп до знанията на лемурийците по овладяване силата на духовната енергия. Тези знания били записани на специални пластини … Знаменитите златни пластини, на които е написано “истинското знание”? Да. Според многобройни легенди, тези пластини и до сега са скрити в дълбоките скривалища на Тибет и Хималаите. Но най-удивителното е това, че в района на Кайлас намерихме един монумент, който според нас свидетелства за това. Вие видяхте ли златните пластини? Не. На върха на една от големите пирамиди видяхме монумент във вид на седящ човек. Височината на този монумент, по ориентировъчни изчисления е 40 метра (височината на 16 етажна сграда). Компютърната обработка на фото- и видеоматериала показа, че статуята “седи” в позата на Буда, леко наклонена напред, държи на коленете си пластинка (или книга) и като че ли я чете. Лицето на статуята е обърнато на югоизток - натам, където на териториите на Тихия океан, по религиозни данни, се е намирала легендарната Лемурия. За това може да се предполага, че този монумент символизира знанията на лемурийците, предадени на атлантите чрез “златните пластини” и така способствали постигането на подобни достижения като строителството на огледално-пирамидалния комплекс Кайлас. А не е ли възможно този монумент да указва мястото, където са скрити тези “златни пластини”? Ето например, в египетските пирамиди са открити мумии и разни атрибути от древността. Това не трябва да се изключва като възможност. Но да се добереш до статуята на “четящия човек” едва ли е възможно, тъй като тя се намира в зоната на действие на едно от “каменните огледала”. Навярно е необходимо търпение и определен запас душевна чистота, за да бъде разрешено на хората от нашата цивилизация да се доберат до съкровенните знания, които ще преобърнат нашия живот. Освен това, навсякъде в този район се срещат каменни строежи, напомнящи дворци. Любопитното е, че тези каменни конструкции, както се вижда, нямат нито прозорци нито врати. Само причудливи форми. Според вас с каква цел древните хора, изразходвайки интелект и енергия, са издигали тези огромни дворци, пирамиди и “огледала”? Смятам, че тази цел има глобален общоземен мащаб. За това открихме не малко доказателства. СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ … ПИРАМИДИТЕ В ТИБЕТ - Световната система от ПИРАМИДИ Казахте, че сте намерили връзка между откритите от вас тибетски пирамиди с други монументи от древността. Основните монументи - египетските и мексиканските пирамиди, остров Пасха и комплексът Стоунхендж в Англия - на пръв поглед са безсистемно разпръснати по нашата планета. Но ако в изследването се включи и комплекса тибетски пирамиди, се появява строга математическа зависимост при тяхното разположение. Ако от главната пирамида в Тибет - планината Кайлас - се спусне ос към противоположната страна на земното кълбо, то тя ще достигне точно до … остров Пасха с неговите загадъчни каменни статуи. Ако съединим по меридиана пирамидалната планина Кайлас с египетските пирамиди, то продължението на тази линия отново ще доведе до остров Пасха, а разстоянието от Кайлас до египетските пирамиди съставлява точно една четвърт от меридианното разстояние Кайлас - Пасха. Освен това, ако съединим остров Пасха с мексиканските пирамиди, то продължението на тази линия достига до планината Кайлас, а разстоянието от Пасха до пирамидите е също една четвърт от меридианната линия Пасха - Кайлас. Искате да кажете, че разстоянието от тибетските пирамиди до египетските е равно на разстоянието от остров Пасха до мексиканските пирамиди? Да. Всеки може да види това на глобуса. Ние направихме изчисления на компютърен модел на земното кълбо. Излезе, че двете линии свързващи Кайлас с остров Пасха, през египетските и мексиканските пирамиди, очертават точно една четвърт от повърхността на Земята. Ако се свържат мексиканските и египетските комплекси, то от тази “четвъртина” се обособяват два абсолютно равни триъгълника. А как се свързва монумента Стоунхендж с тази географска система? Ако се съедини с мислена линия монумента Стоунхендж с пирамидата Кайлас, то продължението й отново достига до остров Пасха, а разстоянието от Кайлас до Стоунхендж е точно една трета от разстоянието Кайлас - Пасха. Тази линия разделя описаната вече четвъртина от земното кълбо на две половини. А ако приложим това правило за едната третина, но тръгвайки от остров Пасха … То попадаме на Бермудския триъгълник. Искате да кажете, че в района на Бермудския триъгълник, в съответствие с приведената от вас схема, е потънал някакъв древен монумент? Това не бива да се изключва като възможност. Всички легенди за Бермудския триъгълник стават лесно обясними, ако се предположи, че потъналия монумент, подобно на пирамидите и “каменните огледала” на Кайлас, променят посоката на времето, изкривяват пространството и прочие. А аз вярвам в легендите и вече четвърти път, следвайки тези легенди намираме научни основания за тяхната истинност. По вашата схема, на противоположната от тибетските пирамиди страна на земното кълбо се намира остров Пасха. Там има каменни статуи, но пирамиди, уви, няма. А на Кайлас има и статуи и пирамиди. Смятам, че в района на острова би трябвало да има потънали пирамиди. Освен това, при Елена Блаватска има указания за това, че някъде в Тихия океан е потънала огромна пирамида. Ернст Рифгатович, а в тибетските текстове не намерихте ли някакъв намек за съществуването на световна система от пирамиди? Не. Не намерихме. Но важен намек за това, както на мен ми се струва, е височината на основната пирамида в Тибет - планината Кайлас - 6714 метра. Работата е там, че разстоянието от Кайлас до Стоунхендж е 6714 км., а също така от Стоунхендж до Бермутския триъгълник и съответно от Бермудския триъгълник до остров Пасха. Освен това, разстоянието от Кайлас до Северния полюс също е равно на 6714 км. Последния факт е особенно любопитен, тъй като в древните тибетски религиозни текстове, а и у Блаватска се посочва, че до Всемирния потоп Северният полюс се е намирал в района на Тибет и бил “обител” на “синовете на боговете”, а потопа е бил предизвикан от смяната на полюсите на Земята. Възможно е, именно планината Кайлас да е била точката на бившия северен полюс, а загадъчните строителни на пирамидите да са отразили, посредством височината на пирамидите в Тибет, разстоянието до предстоящата или отминалата промяна на полюсите. Но в единия случай имаме метри, а в другия километри? Пирамидите, според мен, са се строили с цел влизане в света на тънките (фините) енергии. А този свят, както потвърждава физиката е фрактален (има дробна размерност в пространството), т.е. обектите от финия свят са “самоподобни” при различни мащаби. Затова 6714 м. И 6714 км. са две мащабни характеристики на един фрактал. Трябва също да се отбележи, че главното западно “огледало” в Кайлас е насочено точно към Египетските пирамиди, а двете северни - към мексиканските. Между другото, египетския свинкс гледа по посока на Кайлас. По тази логика, подобна паралелна система от пирамиди и монументи трябва да съществува и на противоположната страна на земното кълбо. Но там не са намерени пирамиди. Когато начертахме такава система на противоположната страна се оказа, че всички точки, съответстващи на египетските, мексиканските пирамиди и монумента Стоунхендж, са под вода. За това и не знаем за тях. Може би, някога ще бъдат открити от други изследователи. Големият руски физик Георгий Тертишни направи анализ на тази световна система от пирамиди и стигна до извода, че е напълно възможно на земята да съществуват и други такива комплекси. Ако приемем, че това е така, с каква цел е създадена тази световна система от пирамиди и монументи от древността? Не ми достигат знания, за да ви отговоря на този въпрос. В сферата на предположенията обаче, можем да приемем, че тази система е била създадена от някого и някога с цел връзка на Земята с космоса.

Коментари

translate

Популярни публикации от този блог

Съвестта винаги е някъде там, вътре в нас - Йоана Вълчева и "Съвест"

Разреваващо книжно предизвикателство

Пришълецът от Палеогена в Пернк {BlogMas - Ден 11}